บริการ ล้าง ซ่อม ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศทุกประเภท


Wall Type

แพ็กเกจ การล้างแอร์แบบติดผนัง ( Wall Type )

ค่าบริการ (บาท) ล้างแฟนคอยล์ ล้างชุดคอนเดนเซอร์ ล้างด้วยโฟม ล้างถาดน้ำทิ้งและพัดลม ทะลวงท่อน้ำทิ้ง ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ ประกัน
500 2 สัปดาห์
590 1 เดือน
650 3 เดือน อายุแอร์น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ : สำหรับแอร์ขนาด 24,000 BTU ขึ้นไป เพิ่มค่าบริการตัวละ 100 บาท


Ceiling Type

แพ็กเกจ การล้างแอร์แบบแขวนเพดาน ( Ceiling Type )

ค่าบริการ (บาท) ล้างแฟนคอยล์ ล้างชุดคอนเดนเซอร์ ล้างด้วยโฟม ล้างถาดน้ำทิ้งและพัดลม ทะลวงท่อน้ำทิ้ง ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ ประกัน
600 2 สัปดาห์
890 3 เดือน อายุแอร์น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ : สำหรับแอร์ขนาด 36,000 BTU ขึ้นไป เพิ่มค่าบริการตัวละ 100 บาท


Cassette

แพ็กเกจ การล้างแอร์แบบฝังเพดาน ( Cassette )

ค่าบริการ (บาท) ขนาด (BTU) ล้างแฟนคอยล์ ล้างชุดคอนเดนเซอร์ ล้างด้วยโฟม ล้างถาดน้ำทิ้งและพัดลม ทะลวงท่อน้ำทิ้ง ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์
1,200 18-24,000
1,300 30-36,000
1,400 42-48,000

หมายเหตุ : ประกัน 1 เดือน และ แอร์อายุน้อยกว่า 5 ปี ประกัน 3 เดือน


AHU

แพ็กเกจ การล้างแอร์แบบเปลือย ( AHU )

ค่าบริการ (บาท) ขนาด (BTU) ล้างแฟนคอยล์ ล้างชุดคอนเดนเซอร์ ล้างด้วยโฟม ล้างถาดน้ำทิ้งและพัดลม ทะลวงท่อน้ำทิ้ง ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์
700 12-28,000
1,500 30-49,000
2,200 50-60,000

หมายเหตุ : ประกัน 1 เดือน และ แอร์อายุน้อยกว่า 5 ปี ประกัน 3 เดือน

ค่าเติมน้ำยา บาท
เพิ่มเติม R-22 ปอนด์ละ 20
เพิ่มเติม R-32 ปอนด์ละ 25
ค่าแวค + เพิ่มเติม R-22 : 1 กิโลกรัม 1,500
ค่าแวค + เพิ่มเติม R-410A : 1 กิโลกรัม 1,800

ล้างแฟนคอยล์

ล้างชุดคอนเดนเซอร์

ล้างด้วยโฟม (3M)

ถอดล้างถาดนำ้ทิ้ง และพัดลม

อัดล้างท่อนำ้ทิ้ง

ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์

ติดต่อเรา

บริษัท ยูทิลิตี้โซลูชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 277 ซอย รัชดาภิเษก 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เปิดทำการ ทุกวัน , 08:30 - 18:00 น.

099-396-2956

useoffice500@gmail.com