กระบวนการล้าง

ประสิทธิภาพการล้าง (Before-After)
เราใส่ใจทุกขั้นตอนของงานล้างอุปกรณ์ทุกชิ้นและตรวจเช็คระบบอย่างละเอียด Premium Quality

ล้างคอนเดนเซอร์

ล้างแฟนคอยล์

ล้างแฟนคอยล์

ล้างด้วยโฟม

ล้างถาดน้าทิ้งและพัดลม

ล้างถาดน้าทิ้งและพัดลม

ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์

ทะลวงท่อน้ำทิ้ง

ทะลวงท่อน้ำทิ้ง

ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์

ติดต่อเรา

บริษัท ยูทิลิตี้โซลูชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 277 ซอย รัชดาภิเษก 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เปิดทำการ ทุกวัน , 08:30 - 18:00 น.

099-396-2956

useoffice500@gmail.com