ทำไมต้องเติมน้ำยาในระบบ

น้ำยาจะเป็นตัวกลาง ในการดูดรับความร้อน เพราะน้ำยาแต่ละชนิด จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าสิ่งที่ต้องการทำความเย็น น้ำยาเมื่อรับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะเปลี่ยนสถานะได้ จากเดิมสภาพเป็นของเหลว ก็จะเปลี่ยนเป็นไอ น้ำยาสภาวะไอก็จะพาความร้อนไปพร้อมๆกับน้ำยานั่นเอง ก็เหมือนน้ำยาพาความร้อนไปกับระบบท่อสารทำความเย็นนั่นเอง

จำเป็นน้ำยาต้องเติมเพิ่มหรือเติมเป็นประจำมั้ย

น้ำยา เป็นสารเคมี บางชนิดเป็นสารชนิดเดียว บางชนิดเป็นสารผสมบ้าง น้ำยาถ้าไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี ย่อมไม่สูญหาย แต่ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆ ย่อมมีโอกาสเสื่อมสภาพบ้าง ปริมาณลดลงบ้าง ขึ้นอยู่กับระบบ เช่น น้ำยาตู้เย็น จะถูกบีบปิด ไม่ให้เช็คน้ำยา ไม่ให้เติมเพิ่ม เพราะผู้ผลิตไม่ต้องการให้เช็คความดันในระบบ ซึ่งแตกต่างกับเครื่องปรับอากาศ ยังมีวาล์วสำหรับใช้เช็ค ใช้เติมน้ำยาอยู่ เพราะระบบปรับอากาศเมื่อเกิดสภาวะผิดปกติ สามารถดูที่ความดันของน้ำยาในระบบ เช่น ถ้าวัดความดันในช่วงกลางวันหรืออากาศร้อน ค่าที่วัดได้ก็จะสูงกว่าค่าปกติ ซึ่งตรงข้ามกัน ถ้าวัดความดันในช่วงเย็นหรืออากาศเย็นสบาย ค่าที่วัดได้ก็จะต่ำกว่าค่าปกติ ค่าความดันน้ำยาขึ้นอยู่การแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบ
ถ้าเครื่องภายในสกปรก ไม่ทำการล้าง ค่าที่วัดได้ก็จะต่ำกว่าปกติ วิธีแก้ไข ควรทำการล้างเครื่อง ให้ระบบเป็นปกติ ค่าความดันก็จะเป็นปกติเอง ไม่ใช่เติมน้ำยาเพิ่ม แล้วค่อยล้าง ค่าความดันจะเกินปกติเมื่อวัดค่าหลังทำการล้าง ช่างบางคน เอาช่องว่างนี้ ให้ลูกค้าดูค่าที่เกจก่อนล้าง แล้วล้างเสร็จ ค่ามันสูงขึ้นเอง แต่บอกว่าได้เติมน้ำยาเพิ่ม
ถ้าเครื่องภายนอกสกปรก ไม่ทำการล้าง ค่าที่วัดได้จะสูงกว่าปกติ วิธีแก้ไข ควรทำการล้างเครื่อง ให้ระบบเป็นปกติ ค่าความดันก็จะเป็นปกติเอง ไม่ต้องปล่อยน้ำยาออก เพราะแรงดันมันสูงเกินไป
น้ำยาต้องเติมเพิ่มมั้ย ยกตัวอย่าง ยางรถยนต์ที่เราใช้ง่ายที่สุด ยางรถยนต์มีค่ากำหนดการใช้งานที่กำหนดค่าแรงดันเช่นกัน เวลาลมยางอ่อน ไม่ใช่แปลว่ายางนั่งเสมอไป ถ้าอ่อนนิดหน่อยเติมเพิ่มได้ เพราะลมก็คืออากาศที่ทั้งความชื้นที่มีออกซิเจนมีไนโตรเจนรวมๆกันในลมนั้น ความชื้นก็คือน้ำในอากาศ พอรับความร้อนก็ระเหยได้ โอกาสที่ลมมีความดันลดก็เป็นได้ แต่ถ้าลมยางรั่ว ก็ต้องแก้ไข ต้องซ่อม เช่น รั่วที่จุดเติม หรือรั่วที่ข้อต่อ ก็ต้องปะ ถ้าเป็นยาง แต่ถ้าเป็นระบบเครื่องปรับอากาศ ก็ต้องขัน ต้องเชื่อมเช่นกัน แก้ไขเสร็จ ก็ต้องมีการเติมน้ำยาเพิ่มเช่นกัน ถ้าไม่รั่ว น้ำยาก็เติมเพิ่มไม่ได้ เพราะเติมน้ำยามากไป ก็ไม่เย็น บางครั้งจะเห็นเวลาช่างทำการปล่อยออก
ตัองเติมน้ำยาเป็นประจำมั้ย ขอบอกว่าควรตรวจเช็คบ่อยๆ 3-6 เดือนหรือปีละครั้ง เพราะเหมือนเราคอยดูให้เครื่องทำงานให้เป็นปกติ แต่ถ้าผิดปกติ แก้ไขให้ตรงจุด จำเป็นต้องเติมก็ต้องเติมน้ำยา

By USE

ติดต่อเรา

บริษัท ยูทิลิตี้โซลูชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 277 ซอย รัชดาภิเษก 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เปิดทำการ ทุกวัน , 08:30 - 18:00 น.

099-396-2956

useoffice500@gmail.com