รับติดตั้ง ระบบห้องเย็น ออกแบบ ระบบควบคุมความเย็น

USE ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญด้านระบบปรับอากาศ ออกแบบห้องเย็น และเครื่องทำความเย็น โดยเน้นการประหยัดพลังงาน คุ้มค่า และคืนทุนให้แก่ผู้ประกอบการเร็วที่สุด พร้อมวิศวกรซ่อมบำรุง ดูแล และติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องเย็นด้วยความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ

ระบบปรับอากาศในห้องเย็น พร้อมวางระบบควบคุม

ห้องเย็นที่ติดตั้งระบบปรับอากาศจะถูกออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตามมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ทำความเย็นที่ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน ประสิทธิภาพสูง และราคาไม่แพงจนเกินไป ซึ่งเราใช้หลักการทำการค้าว่า ผู้ประกอบการอยู่ได้ ผู้ให้บริการก็อยู่ได้ ห้องเย็นสามารถทำอุณหภูมิตั้งแต่ 18 ถึง -40 องศาเซลเซียส โดยมีระบบคงที่ความเย็นแบบดิจิตอล พร้อมระบบไฟสำรองหากเกิดเหตุฉุกเฉิน