กระบวนการล้าง

ประสิทธิภาพการล้าง (Before-After)

เราใส่ใจทุกขั้นตอนของงานล้างอุปกรณ์ทุกชิ้นและตรวจเช็คระบบอย่างละเอียด Premium Quality

ล้างคอนเดนเซอร์

ล้างแฟนคอยล์

ล้างแฟนคอยล์

ล้างด้วยโฟม

ล้างถาดน้าทิ้งและพัดลม

ล้างถาดน้าทิ้งและพัดลม

ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์

ทะลวงท่อน้ำทิ้ง

ทะลวงท่อน้ำทิ้ง

ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์